Verkley B.V.

Liander AANSLUITING OP ONDERSTATION EN REGELSTATION, LEMMER-HARICH
Dit project omvat een uitdagend tracé van 17,5 kilometer tussen het onderstation in Lemmer en het regelstation in Harich. In het project liepen we tegen een aantal complexe uitdagingen aan. Zo moest er vanwege het stormseizoen (1 oktober) in vijf weken tijd maar liefst vijf kilometer tracé aangelegd worden. De tracé bevindt zich voor 60% direct naast de provinciale weg N359. Vanwege de drukte hebben wij ervoor gekozen om verschillende werkzaamheden ’s nachts uit te voeren.

  

Het meest uitdagende deel is half november van start gegaan, namelijk de uitvoering van twee gesloten front (schild)boringen met ieder een lengte van 90 meter onder de Rijksweg A6 aanleggen. We verwachten de werkzaamheden eind maart 2023 af te ronden.