Stedin Netbeheer

Onderstation Driebergen naar Zonnepark Werkhoven
Aanleg van 4 verbindingen voor het aansluiten van twee stuks zonneparken. Hiermee wordt weer een bijdrage geleverd aan de energietransitie.